2022-09-26 09:15:06 JPM redakcja1 K

Putin podpisał ponad sto ustaw świadczące, że Rosja jest w stanie wojny

Rosja przeszła dziś w tryb wojenny. Ustawa o specjalnych środkach w gospodarce ma zapewnić wsparcie dla wojska. Ale to tylko jedna z wielu ustaw podpisanych dziś przez Putina. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z ponad...

Rosja przeszła dziś w tryb wojenny. Ustawa o specjalnych środkach w gospodarce ma zapewnić wsparcie dla wojska. Ale to tylko jedna z wielu ustaw podpisanych dziś przez Putina. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z ponad stu takich aktów prawnych w możliwie największym skrócie.

 

O "zagranicznych agentach"

Teraz będzie można uznać za "zagranicznego agenta" każdą osobę, która znajduje się pod "obcym wpływem" — od tej chwili nie jest już do tego konieczne udowodnienie, że dana osoba lub instytucja otrzymuje zagraniczne finansowanie. "Zagranicznym agentom" nie wolno nauczać w państwowych instytucjach edukacyjnych, prowadzić działalności twórczej na koszt budżetu oraz startować w zamówieniach publicznych. Nie jest jasne, co to jest "obcy wpływ".


O odpowiedzialności "za działania przeciwko interesom Federacji Rosyjskiej"

Teraz przejście na stronę wroga w konflikcie zbrojnym będzie równoznaczne ze zdradą (kara — od 12 do 20 lat więzienia). Na ten sam okres do kolonii mogą trafić obywatele Rosji i jej mieszkańcy, którzy uczestniczą w działaniach wojennych w celach "sprzecznych z interesami" kraju. Za "poufną współpracę" z obcymi służbami wywiadowczymi kara pozbawienia wolności będzie wynosiła od trzech do ośmiu lat.


O specjalnych środkach w gospodarce podczas prowadzenia zagranicznych "operacji specjalnych"

Teraz rząd, prowadząc za granicą operacje "antyterrorystyczne i inne", ma prawo zmienić tryb pracy w niektórych organizacjach według własnego uznania — w tym zmusić pracowników do pracy w nadgodzinach, w weekendy i w nocy. Rząd może również zakazać firmom odmowy zawierania kontraktów w ramach zamówień publicznych lub zamówień związanych z obronnością państwa.


O statusie weterana dla osób cywilnych uczestniczących w "operacji specjalnej"

Status weterana i odpowiednie środki wsparcia socjalnego będą mogły otrzymać ekipy remontowe, lekarze i inni specjaliści służący w wojsku, a także dziennikarze, którzy relacjonują operacje wojskowe. Aby uzyskać taki status, wystarczy jeden dzień podróży służbowej.do Ukrainy.


O karach pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących usuwania treści z internetu

Od tej chwili w przypadku odmowy spełnienia wymogów dotyczących usuwania treści zagraniczne firmy IT mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 6,7 do 10 proc. całkowitego przychodu w Rosji, a w przypadku powtarzającego się naruszenia — w wysokości od 10 do 20 proc. przychodu. Do tej pory firmy, które nie przestrzegały prawa o usuwaniu treści, spotykały się z zakazem reklamy w Rosji, a także spowolnieniem dostępu do strony lub jej zablokowaniem — wszystkie te środki również pozostają w mocy.


O utajnieniu rezerw walutowych

Teraz wielkość rezerw złota i państwowych rezerw walutowych zostanie zakwalifikowana jako tajemnica państwowa. Ma to na celu utrudnienie nakładania sankcji: od początku wojny UE i USA zamroziły rezerwy Federacji Rosyjskiej w wysokości około 300 mld dol. Ich łączna wielkość, według danych Banku Centralnego, na dzień 8 lipca wynosiła 573 mld.


O "środkach podjętych w odpowiedzi na dyskryminację rosyjskich mediów za granicą"

Teraz prokurator generalny Rosji będzie mógł zakazać działalności zagranicznym mediom w przypadku "wrogich decyzji" podejmowanych wobec rosyjskich mediów za granicą, a także odebrać koncesję każdemu medium za rozpowszechnianie "informacji o znaczeniu publicznym lub informacji wyrażających wyraźny brak szacunku dla państwa". Rosyjskie media nie będą pozbawiane licencji natychmiast — przy pierwszym naruszeniu może ona zostać zawieszona na trzy miesiące. Dziennikarze będą odpowiadać za powielanie wiadomości "dyskredytujących użycie rosyjskiej armii" oraz zawierających wezwania do wieców.


O pionierach

W Rosji powstanie ogólnorosyjski ruch dzieci i młodzieży. Zgodnie z intencją autorów ustawy będzie on "uczestniczył w edukacji, doradztwie zawodowym, organizacji czasu wolnego młodego pokolenia, będzie kształtował światopogląd, przygotowywał młodych ludzi do pełnego życia w społeczeństwie.

O torturach

Prawo uznaje za szczególnie poważne przestępstwo przymuszanie do zeznań i nadużywanie władzy przy użyciu tortur. Takie przestępstwa będą podlegały karze pozbawienia wolności do 12 lat, a w przypadku śmierci ofiary — od 8 do 15 lat. Dokument wprowadza również pojęcie "zastraszania". W Kodeksie karnym nie było do tej pory osobnego artykułu dotyczący tortur, co było krytykowane przez obrońców praw człowieka.


O wielokrotnej niebezpiecznej jeździe bez prawa jazdy

Jeśli kierowca zostanie ponownie złapany na prowadzeniu pojazdu po pijanemu i jeśli okaże się, że już wcześniej został pozbawiony prawa jazdy, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 50 do 100 tys. rubli (4-8 tys. zł). Jeśli po dwóch karach administracyjnych kierowca ponownie wsiądzie za kierownicę bez prawa jazdy w stanie nietrzeźwym i jednocześnie wjedzie na przeciwległy pas ruchu lub przekroczy dozwoloną prędkość — grozi mu do roku więzienia, nawet jeśli nie spowodował wypadku.

Dział: Wiadomości

Autor:
zzz

Żródło:
onet

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE