2024-02-11 18:34:38 JPM redakcja1 K

Jak możesz się przygotować finansowo na nowy rok?

Ustalenie celów oszczędnościowych, podzielenie dochodów i znalezienie właściwej strategii inwestycyjnej. Ekspert finansowy wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć, aby uporządkować swoje finanse.

 

Jak możesz się przygotować finansowo na nowy rok? 

Ustalenie celów oszczędnościowych, podzielenie dochodów i znalezienie właściwej strategii inwestycyjnej. Ekspert finansowy wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć, aby uporządkować swoje finanse.

Pieniądze to emocjonalny temat, w którym chętnie ukrywamy zaprzeczanie rzeczywistości. Dlatego wiele postanowień noworocznych zawiera finanse osobiste na liście. Ale gdzie zacząć, aby stworzyć porządek i radzić sobie z własnym kapitałem w zorganizowany sposób?
 

Podzielić wypłatę zgodnie z zasadą 50-30-20
 

„Na co chcę oszczędzać”- powinno brzmieć pierwsze pytanie według prezesa Partner Banku Andreas’a Fellner’a. Dzięki temu można wyznaczyć cele finansowe na nadchodzący rok. Ważne jest również pytanie, ile można zaoszczędzić. Aby się tego dowiedzieć, ekspert finansowy Fellner zaleca sporządzenie planu budżetowego oraz porównanie dochodów i wydatków. To pokaże, gdzie można poczynić oszczędności.

Przy rozplanowaniu dochodów Fellner poleca zasadę 50-30-20. 50% pensji powinno pokrywać koszty stałe, 30% powinno być odłożone na czas wolny, a 20% na oszczędności, inwestycje i kapitał rezerwowy. Powinno się gromadzić rezerwy: „Na sytuacje nie do przewidzenia poleca się rezerwę gotówkową, która wynosi od 2 do 3 miesięcznych wynagrodzeń.” - mówi Fellner. 

Akcje i pożyczki stają się atrakcyjniejsze 
 

Osoby, które są na tym etapie, według Fellner’a, mogą przemyśleć strategię inwestycyjną, mogą  także skorzystać z porady finansowej. Mali inwestorzy nie mieli łatwo jeśli chodzi o inwestowanie w ostatnich latach. Po krachu na giełdzie i późniejszym boomie w 2020 r. rynki akcji miały mieszane wyniki, oprocentowanie konserwatywnych form inwestycji, takich jak konta oszczędnościowe, rosło tylko powoli, a wysoka inflacja doprowadziła do dewaluacji kont oszczędnościowych. Fellner widzi lepsze warunki w nowym roku: „Z dzisiejszej perspektywy rok 2024 powinien przynieść znaczne złagodzenie inflacji, co może doprowadzić do nieznacznego obniżenia kluczowych stóp procentowych w drugiej połowie roku". Taki rozwój zauważalny jest w USA: po tym, jak kilka tygodni temu Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że w 2024 r. ponownie obniży główną stopę procentową po dwóch latach podwyżek, wiodące amerykańskie giełdy, Dow Jones i S&P 500, zareagowały rekordowymi wzrostami. 

Plany oszczędnościowe niwelują wahania 

Pomijając okoliczności geopolityczne, szef banku emerytalnego uważa, że sektor akcji będzie korzystny w nadchodzących miesiącach: „To samo dotyczy rynków obligacji, które ponownie znalazły się w centrum uwagi inwestorów w związku z gwałtownym spadkiem cen w ciągu ostatnich 18 miesięcy i obecnymi wysokimi stopami procentowymi". Te tak zwane papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu są ogólnie uważane za mniej ryzykowne niż poszczególne akcje. Również ruch w metalach szlachetnych w celach inwestycyjnych, jest zauważony przez Fellner’a. „Złoto wykazuje obecnie bardzo wyraźny trend inwestycyjny, powyżej poziomu 2000 USD i może odnotować dalszy wzrost cen, zwłaszcza jeśli dolar spadnie". Ze względu na duże wahania, ekspert finansowy zaleca plan oszczędnościowy dla tej formy inwestycji, aby zrekompensować zmiany cen w dłuższej perspektywie.

Inwestowanie w samego siebie 

Nie wszyscy chcą szczegółowo zajmować się własnymi finansami i to jest w porządku: „Ostateczna odpowiedzialność za własne pieniądze zawsze spoczywa na samym inwestorze. Obejmuje to również ocenę, czy masz wolę, niezbędną wiedzę i czas wymagany do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych" - wyjaśnia Fellner. Jeśli tak nie jest, należy to pozostawić doradcom lub zlecić firmie zarządzającej aktywami.

W każdym razie należy być świadomym tej kwestii: „Posiadanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym może wydawać się atrakcyjne, biorąc pod uwagę wzrost stóp procentowych. Jednak w dłuższej perspektywie realny zwrot, a tym samym efektywna akumulacja aktywów, jest trudna". Aby pokryć luki emerytalne, niezbędne kroki należy podjąć w odpowiednim czasie - im wcześniej, tym lepiej. Dlatego Andreas Fellner radzi inwestować nie tylko w produkty oszczędnościowe, ale także w siebie: „Aby zdobyć wiedzę, a tym samym móc podejmować dobre decyzje finansowe dotyczące zabezpieczenia".

Dział: Porady

Autor:
Adelheid Müller-Lissner | Tłumaczenie: Patrycja Fabiszewska

Żródło:
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2012-05/gewicht-wohlbefinden-diaet

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE