2023-11-20 19:22:33 JPM redakcja1 K

Rentowności obligacji są wysokie, a ceny spadają: co to oznacza dla twojego portfela?

Połączenie inflacji, silnej gospodarki i wysokiego zadłużenia doprowadziło do najwyższych rentowności obligacji od 2011 roku. Dla inwestorów jest to dobry moment na zakup nowych aktywów i zachowanie tych, które już posiadają.

Zdjęcie: iStock.com/Edwin Tan.

Świeżo wyemitowane obligacje oferują wyższe zyski, podczas gdy istniejące obligacje straciły na wartości

Tak w skrócie można opisać to, co dzieje się obecnie na rynku obligacji. W tłumaczeniu na język finansowy – rentowność obligacji rośnie, podczas gdy zyski stale spadają. Dla inwestorów jest to dobry czas na zachowanie swoich udziałów, a jeszcze lepszy na kupowanie – jednak plany natychmiastowej sprzedaży warto przemyśleć.

Oto, co powinieneś wiedzieć.

Co się dzieje na rynku obligacji?

Istnieją trzy rzeczy, które należy wiedzieć na temat obecnego rynku obligacji.

Po pierwsze, rentowność niedawno wyemitowanych obligacji pozostała zaskakująco odporna, w przeciwieństwie do przewidywanego przez wielu inwestorów krótkotrwałego wzrostu. To z kolei spowodowało wzrost rentowności obligacji korporacyjnych, ponieważ praktycznie wszystkie formy pożyczek wykorzystują obligacje skarbowe jako stopę referencyjną. Obecnie rentowność obligacji korporacyjnych Aaa przekroczyła 5,1%.

Po drugie, trend ten doprowadził do spadku wartości istniejących obligacji. Z uwagi na to, że nowe obligacje oferują wyższe zyski, popyt na wcześniej wyemitowane aktywa maleje. Rozważmy na przykład scenariusz, w którym posiadasz obligację o rocznym oprocentowaniu 3%. Jeśli inwestorzy mają możliwość wyboru między obligacją a niedawno wyemitowanym aktywem o oprocentowaniu 5%, są skłonni przeznaczyć więcej środków na bardziej lukratywną inwestycję – a mniej na twoją.

Po trzecie, analitycy przewidują, że taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak napisał Morningstar: „wyżej na dłużej” stało się hasłem przewodnim na Wall Street. 

Skorzystanie z pomocy doradcy finansowego może pomóc w zarządzaniu zmianami w twoim portfelu.

Dlaczego oprocentowanie jest tak wysokie?

Podwyższone stopy procentowe można przypisać różnym czynnikom, z których dwa główne to inflacja i dług publiczny.

Kiedy rząd potrzebuje funduszy, emituje obligacje, które następnie sprzedaje wielu różnym instytucjom i inwestorom. Jak napisało na ten temat Goldman Sachs: Im więcej obligacji rząd próbuje sprzedać, tym więcej odsetek musi zaoferować, aby zachęcić nowych pożyczkodawców.

Proces ten nie odbywa się jednak w próżni. Stopy procentowe są również powiązane z siłą gospodarczą i inflacją. W dobrze prosperującej gospodarce inwestorzy mają wiele opcji ulokowania swoich pieniędzy. Bezpieczeństwo obligacji samo w sobie nie jest jednak wystarczające, aby przyciągnąć inwestycje. Inwestorzy poszukują zysków, które mogą konkurować z atrakcyjnym rynkiem akcji, co może powodować wzrost stóp procentowych.

Jednocześnie Rezerwa Federalna oświadczyła, że na razie zamierza utrzymać stopy procentowe na wysokim poziomie. Stopy te określają minimalny koszt zaciągania pożyczek zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, powodując tym samym wzrost oprocentowania obligacji na całym rynku. Jakby tego było mało, inflacja sama w sobie ma potencjał do podniesienia rentowności obligacji, ponieważ inwestorzy poszukują stóp procentowych, które mogą dopasować się do tempa wzrostu wartości pieniądza.

Podczas gdy niektórzy ekonomiści nadal obawiają się krótkoterminowej recesji, wysoki dług publiczny i inflacja prawdopodobnie utrzymają się przez jakiś czas.

Przeanalizuj różne alternatywy inwestycyjne w porozumieniu z doradcą finansowym, który może zaoferować indywidualne wskazówki i pomoc w planowaniu.

Co powinieneś zrobić?

Obecnie może to być dobry moment na wykorzystanie obligacji wysokodochodowych do inwestowania dochodowego. Stopy procentowe nie były tak wysokie od 2011 roku i oczekuje się, że ostatecznie spadną. Jednak nabycie 20 lub 30-letniej obligacji oznacza, że pozostanie ona w twoim portfelu przez dziesięciolecia, osiągając rentowność 5%. Alternatywnie wykorzystanie zmniejszonych zwrotów pozwala na nabycie obligacji o niższym oprocentowaniu po niższych kosztach. Chociaż nie są one tak solidne dla inwestorów dochodowych, to 3% lub 4% obligacje stanowią cenne aktywa sprzedawane obecnie po obniżonej cenie.

Dla inwestorów, którzy posiadają obecnie obligacje, prawdopodobnie jest to dobry moment, aby utrzymać status quo.

Rentowności spadają, co oznacza, że sprzedaż starszych obligacji może wiązać się z koniecznością zaakceptowania straty. Aktywa te po prostu nie są tak silne, jak opcje oferowane obecnie przez prywatne firmy i Skarb Państwa. O ile nie masz ku temu ważnego powodu, rozsądnym będzie powstrzymanie się od sprzedaży i poczekanie, aż rynek wróci do normy.

Wskazówki dotyczące inwestycji w obligacje

  • Być może przekonaliśmy Cię do rozważenia inwestycji w obligacje. Pomimo tego, że są one podatne na inflację, służą jako niezawodne zabezpieczenie i aktywa generujące dochód dla twojego portfela. Tej klasy aktywów nie powinieneś pomijać. 
  • Doradca finansowy może pomóc ci w stworzeniu kompleksowego planu emerytalnego. Znalezienie doradcy finansowego nie musi być trudne. Bezpłatne narzędzie SmartAsset łączy Cię z trzema wykwalifikowanymi doradcami finansowymi w twojej okolicy. Możesz odbyć bezpłatną rozmowę wprowadzającą z dopasowanymi doradcami, aby zdecydować, który z nich jest dla Ciebie odpowiedni. Jeśli jesteś gotowy, aby znaleźć doradcę, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele finansowe, zacznij już teraz.

Dział: Aktualności

Autor:
Eric Reed | Tłumaczenie: Julia Bryk

Żródło:
https://finance.yahoo.com/news/bond-yields-high-prices-falling-110000160.html

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE