2023-02-24 10:53:24 JPM redakcja1 K

12-punktowy plan Chin w sprawie Ukrainy

Chiny przedstawiły swoje propozycje politycznego uregulowania kryzysu na Ukrainie. 12-punktowy plan został opublikowany na oficjalnej stronie chińskiego MSZ.

 

1. Szanuj suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów . Pekin podkreśla, że ​​wszystkie kraje są równe, niezależnie od wielkości, siły czy bogactwa, dlatego konieczne jest równe stosowanie prawa międzynarodowego do wszystkich i unikanie podwójnych standardów.

2. Porzuć mentalność zimnej wojny . Nie można zapewnić bezpieczeństwa regionalnego poprzez wzmacnianie i rozszerzanie bloków militarnych. Należy wziąć pod uwagę uzasadnione interesy i obawy wszystkich krajów w zakresie bezpieczeństwa.

3. Przestań walczyć. Chiny uważają, że „w wojnach nie ma zwycięzców”, więc wszystkie strony muszą zachować powściągliwość, nie dolewać oliwy do ognia, nie dopuścić do dalszej eskalacji kryzysu, a nawet wymknięcia się spod kontroli. Jednocześnie należy dążyć do wznowienia bezpośredniego dialogu między Moskwą a Kijowem.

4. Rozpocznij rozmowy pokojowe . Jedynym realnym wyjściem z ukraińskiego kryzysu mogą być tylko negocjacje. Społeczność światowa musi stworzyć ku temu warunki i zapewnić Rosji i Ukrainie platformę do wznowienia dialogu.

5. Złagodzić kryzys humanitarny . Musimy wspierać wszelkie środki, które pomogą przezwyciężyć skutki kryzysu humanitarnego i zapobiec upolitycznieniu kwestii humanitarnych.

6. Chroń cywilów i jeńców wojennych . Należy ułatwić wymianę jeńców między Moskwą a Kijowem. Wszystkie strony muszą stworzyć ku temu sprzyjające warunki.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Pekin wzywa do odparcia ataków na pokojowe obiekty jądrowe, takie jak elektrownie jądrowe.

8. Zapobiegać użyciu broni jądrowej. „Nie można użyć broni nuklearnej i nie można prowadzić wojny nuklearnej”. Ponadto Pekin sprzeciwia się rozwojowi i stosowaniu broni biologicznej i chemicznej.

9. Zakończ transakcję zbożową. Wszystkie strony muszą przestrzegać umowy podpisanej przez Rosję, Turcję, Ukrainę i ONZ w sprawie transportu zboża przez Morze Czarne i wspierać ważną rolę ONZ w tej sprawie. Chińska inicjatywa międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego może stanowić realne rozwiązanie światowego kryzysu żywnościowego.

10. Stop nadużywaniu sankcji. Jednostronne sankcje i nadmierna presja nie tylko nie rozwiązują problemów, ale tworzą nowe, dlatego Chiny sprzeciwiają się wszelkim jednostronnym restrykcjom, które nie są autoryzowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

11. Zapewnij stabilność łańcuchów produkcji i dostaw . Trzeba odpowiednio chronić światowy system gospodarczy, przeciwstawiać się jego upolitycznieniu, uczynieniu z niego narzędzia i użyciu jako broni.

12. Przyczynić się do odbudowy powojennej. Społeczność światowa musi podjąć działania wspierające powojenną odbudowę w strefie konfliktu, a Chiny są gotowe pomóc i odegrać konstruktywną rolę w tym zakresie

Dział: Świat

Autor:
Opracowanie własne

Źródło:
Opracowanie własne

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE