2022-08-28 14:55:45 JPM redakcja1 K

Europejska inicjatywa obywatelska - Krajowy Punkt Kontaktowy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Europejska inicjatywa obywatelska to narzędzie, które umożliwia obywatelom Unii...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

 

Europejska inicjatywa obywatelska to narzędzie, które umożliwia obywatelom Unii Europejskiej proponowanie konkretnych zmian w tych obszarach polityki UE, w których Komisja Europejska może zaproponować nowe przepisy, np. środowisko, rolnictwo, energia, transport lub handel. To ważny instrument demokracji uczestniczącej, gwarantowany każdemu przez Traktat o Unii Europejskiej.

Europejska inicjatywa obywatelska jest możliwością bezpośredniego uczestnictwa w europejskim procesie demokratycznym. Dzięki niej wszyscy mieszkańcy Europy mogą mieć wpływ na strategie UE, które ich dotyczą.

Europejska inicjatywa europejska jest pierwszym narzędziem, które pozwala obywatelom z różnych krajów UE na połączenie swoich sił i zaproponowanie konkretnych zmian prawnych. Jako obywatel UE, możesz przyłączyć się do grupy organizatorów inicjatywy lub wesprzeć jeden z już istniejących projektów.

Aby wystąpić z inicjatywą potrzeba 7 obywateli UE, mieszkających w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania.

Jeżeli projekt zbierze 1 mln podpisów - Komisja Europejska decyduje o ewentualnym podjęciu działań. Inicjatywa obywatelska dotyczy wszystkich dziedzin, w których Komisja Europejska ma prawo inicjatywy ustawodawczej.

Aktualne informacje nt. zasad funkcjonowania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej można uzyskać:

  •    na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/ 
  •    w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Departamencie Polityki Cyfrowej pod adresem: zagranica@mc.gov.pl.

 

Autor:
zzz

Żródło:
www.gov.pl

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.