2022-10-02 13:45:28 JPM redakcja1 K

Jak joga wpływa na pracę mózgu?

Coraz więcej ludzi praktykuję jogę. Jest ku temu wiele powodów: niektórzy powstrzymują problemy z kręgosłupem dzięki odpowiednim ćwiczeniom, inni trenują określone partie ciała, a wielu wykorzystuje medytacyjne części jogi do relaksu. W ramach systematycznego przeglądu literatury zespół amerykańskich naukowców zbadał, jak joga wpływa na pracę mózgu. Uwzględniono łącznie 11 badań, które zajmowały się wpływem tzw. holistycznej praktyki jogi na mózg - a więc form jogi, które zawierają jednocześnie pozy ciała, ćwiczenia oddechowe i elementy medytacji. Na podstawie zmiennych zostały podzielone na dwie kategorie: „wpływ na strukturę mózgu” oraz „wpływ na funkcję mózgu”.

Przez obrazowe skany rezonansu magnetycznego mózgu podczas różnych zadań pamięciowych kilku z analizowanych badań konsekwentnie wykazało, że długoterminowa praktyka jogi wyzwala zmiany anatomiczne w korze czołowej, hipokampie, przedniej korze zakrętu obręczy. Różnice w funkcjonowaniu mózgu stwierdzono również m. in. w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, która była istotnie mniej aktywowana u praktykujących jogę w warunkach stresu poznawczego. W kilku badaniach stwierdzono wzrost w obszarach mózgu po zakończeniu sesji jogi, co bezpośrednio koreluje z wydajnością pamięci.

W wyniku innych badań przeprowadzonym przez kanadyjskich naukowców z dziedziny sportu ocenionno łącznie 32 badania na temat jogi, z czego 10 dotyczyło zdolności motorycznych, 14 świadomości ciała, a 8 indywidualną percepcję postrzegania bólu. Wykazali, że poprzez pozyskiwanie insuli, amygdali i hipokampa zwiększa się uwaga i zmniejsza stres dzięki lepszej kontroli rytmów sensomotorycznych. Dzięki temu poprawia się tempo uczenia, świadomość sensoryczna jak i szybkość oraz dokładność w rozwiązywaniu zadań ruchowych. Jednocześnie wzrasta aktywność parasympatyczna, co ma wpływ m.in. na tolerancję bólu i katastrofizacji z powodu bólu.

Wszystkie rezultaty cytowanych badań wskazują na pozytywne neurologiczne reakcje adaptacyjne dzięki regularnej jodze. Ponieważ do tego należy również wzrost substancji szarej, praktykujący jogę mogliby być lepiej chronieni przed spadkiem zdolności poznawczych w starszym wieku. Dodatkowo regularna joga zmniejsza obciążenie aerostatyczne w systemach reakcji na stres, a tym samym pomaga przywrócić zdrową homeostazę na poziomie neurologicznym. Całość tych ustaleń czyni jogę godną polecenia, którą można włączyć do codziennego i klinicznego życia, nie tylko w przypadku przewlekłego bólu, ale także w przypadku choroby neurodegeneracyjnych.

Autor:
Kura L | Tłumaczenie: Natalia Maciejewska

Żródło:
https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/effekte-von-regelmaessigem-yoga-auf-das-gehirn/

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.