2022-09-03 15:37:01 JPM redakcja1 K

Ucieka czas na ochronę światowych oceanów, mówią działacze. Tymczasem rozmowy w ONZ stoją w miejscu

Jeśli organizacja nie zwoła spotkania nadzwyczajnego w celu dalszych negocjacji, to porozumienie w 2022 roku jest mało prawdopodobne, ostrzega Greenpeace.

Jeśli organizacja nie zwoła spotkania nadzwyczajnego w celu dalszych negocjacji, to porozumienie w 2022 roku jest mało prawdopodobne, ostrzega Greenpeace.

W piątek w Nowym Jorku piąta seria rozmów w sprawie ustanowienia porozumienia o ochronie oceanów i zarządzaniu otwartymi morzami nie zakończyła się sukcesem.

Porozumienie opisuje się jako „jedno z najważniejszych porozumień o ochronie oceanów od 40 lat”.

Nowe prawo miałoby na celu ochronę 30% światowych oceanów – 11 milionów km² – do 2030 roku, w tym gwarantowałoby prawne mechanizmy umożliwiające zabezpieczenie otwartych mórz – obszarów, które, ponieważ znajdują się ponad 200 mil morskich od brzegu, są poza prawem. 

Grupa ponad 50 krajów, znanych jako the High Ambition Coalition w zeszłym roku zobowiązała się do roku 2030 chronić 30% lądów oraz mórz. Jednak bez ustanowienia porozumienia, powyższe zobowiązania nie mają podstawy prawnej, jeśli chodzi o ochronę otwartych mórz, stanowiących ponad połowę powierzchni ziemskiej, co stanowi 2/3 oceanów globalnie.

Ostatnie negocjacje trwały łącznie ponad dwa tygodnie i zakończyły się brakiem porozumienia, pomimo postępów z ostatnich 48 godzin spotkań. Organizacje konserwacyjne ostrzegają, że brak porozumienia wynikający z rozmów oznacza, że kończy się czas na ochronę światowych oceanów i bioróżnorodności mórz. Potrzebne będą kolejne serie negocjacji i jeśli nie zostało zwołane nadzwyczajne spotkanie, to prawdopodobieństwo zakończenia porozumień sukcesem w roku 2022 jest niewielkie, mówią przedstawiciele Greenpeace’u.

„Prawie skończył nam się czas”, informuje Laura Meller z Greenpeace’u w oświadczeniu organizacji. „Porażka w ustanowieniu porozumienia oznacza zagrożenie życia oraz źródeł pożywienia dla bilionów ludzi na całym świecie”.

„Członkowie organizacji the High Ambition Coalition oraz kraje takie jak USA są zbyt powolne w swoich poszukiwaniach kompromisów, pomimo ich obietnic”, mówi. WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) wyraża swój niepokój, ponieważ spowolnienie działań mających na celu globalne porozumienie „pogłębi pogarszający się stan mórz”. „Otwarte morza mają kluczową rolę w zaopatrywaniu łowisk, zapewnianiu środowiska dla setek z tysięcy gatunków oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu”, ogłasza WWF w ich oświadczeniu.

„Znaczna część wstępnej treści spotkania przeszło znaczne zmiany na lepsze, na przykład otrzymaliśmy gwarancję na odejście od obecnie obowiązującej dostępności otwartych mórz dla każdego, w postaci wspólnego zarządzania oraz zbiorowej odpowiedzialności. Jednak dyplomatyczne porozumienie nie jest możliwe, dopóki nie przystaniemy na każdy warunek”. Międzynarodowy dyrektor WWF, Marco Lambertini powiedział, że pozostali członkowie ONZ muszą poprzeć porozumienie. „Sytuacja otwartych mórz oddaje tragedię wspólnoty”, mówi. „Nie »należą« do nikogo, więc potraktowano je w sposób lekkomyślny i bezkarny. Potrzebujemy wspólnego mechanizmu zarządzania naszymi oceanami, aby mieć pewność, że te niczyje wody staną się wodami każdego – i odpowiedzialnością każdego”.

Jessica Battle, starsza ekspertka zarządzania oraz polityki globalnych mórz z WWF oznajmiła w swojej wypowiedzi: „Te opóźnienia mają prawdziwe skutki dla ludzi oraz przyrody. Powinniśmy wezwać liderów oraz ONZ do wykonania pracy, którą mają, aby porozumienie zostało uchwalone jako pilna sprawa”, mówi Battle. „Ocean nie może poczekać”.

Autor:
Donna Lu, współpraca z Australian Associated Press / Tłumaczenie: Natalia Majdak

Żródło:
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/27/time-running-out-to-protect-worlds-oceans-conservationists-say-as-un-treaty-talks-stall

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE