2022-10-11 08:26:08 JPM redakcja1 K

Odszkodowanie również za loty kilkoma liniami lotniczymi

Ze Stuttgartu do Kansas City - z dwiema przesiadkami i czterogodzinnym opóźnieniem. Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Federalnego, który ostatecznie orzekł na korzyść konsumenta.

 

Jeśli podróż odbywa się z wykorzystaniem kilku lotów obsługiwanych przez różne linie lotnicze, to w każdym przypadku może to być „lot z bezpośrednim połączeniem”. Możliwa jest wtedy rekompensata za opóźnienia.

Jeśli podróż lotnicza obejmuje kilka lotów, które obsługiwane są przez różne linie lotnicze, można ubiegać się o odszkodowanie w przypadku dużego opóźnienia jednego z lotów. Są to „bezpośrednie loty łączone”, nawet jeśli linie lotnicze są prawnie niepowiązane, orzekł Europejki Trybunał Sprawiedliwości w czwartek (wyrok z 06.10.2022 r., sprawa C436/21).

Przykładem jest przypadek pasażera lotniczego, który chciał odbyć podróż ze Stuttgartu do Kansas City w sumie trzema lotami. Podróż tą zarezerwował za pośrednictwem biura podróży, gdzie zakupił bilet elektroniczny. Pierwszy lot był obsługiwany przez Swiss International Air Lines, natomiast dwa pozostałe przez American Airlines. Jednak na bilecie jako usługodawcę wskazano jedynie American Airlines, a ponadto zawierał on jeden numer rezerwacji na całą trasę. Oprócz tego biuro podróży wystawiło rachunek, który zawierał całkowitą cenę za lot tam i z powrotem,

Podróż nie przebiegła jednak bezproblemowo. Pierwsze dwa loty odbyły się punktualnie – ale na trzecim i ostatnim odcinku z Filadelfii do Kansas City podróżny przybył z czterogodzinnym opóźnieniem. Następnie mężczyzna scedował swoje roszczenia wnikające z tego opóźnienia na flightright, firmę oferującą technologie prawne , która egzekwuje roszczenia podróżnych m.in. na podstawie rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych.

Jedna rezerwacja i jedna cena

Flightright pozwała American Airlines do niemieckiego sądu i wniosła pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości 600 euro. Sprawa trafiła do Federalnego Trybunału, który zadał Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości pytanie dotyczące interpretacji odpowiedniego rozporządzenia UE w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lub dużego opóźnienia.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się pojęciem „bezpośrednich lotów łączących”. Uważa, że obejmuje to również operację transportową, która rozpoczyna się w państwie członkowskim UE, ale składa się z kilku lotów – które mogą być również wykonywanie przez różne i prawnie niepowiązane linie lotnicze. Inny stanowisko byłby sprzeczne z celem, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów, podał Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Przesłanką tego roszczenia byłoby jednak to, że loty były przedmiotem jednej rezerwacji tj. że zostały połączone przez biuro podróży, które pobrało za nie cenę łączną i wystawiło jeden bilet. Tylko wtedy są to „bezpośrednie loty łączone”.

Trybunał federalny musi teraz podjąć decyzję w konkretnej sprawie.

zdjęcie: Zdjęcie: Yakobchuk Olena - stock.adobe.com

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.