2022-09-16 23:16:29 JPM redakcja1 K

Co najmniej 17 milionów ludzi w Europie cierpiało z powodu „długotrwającego Covidu” w ciągu pierwszych 2 lat pandemii, czytamy w raporcie WHO

Co najmniej 17 milionów ludzi w Europie cierpiało na tzw. „długotrwający Covid” w ciągu pierwszych dwóch lat pandemii koronawirusa, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym we wtorek przez Światową Organizację Zdrowia.

Zdj: GETTY

Około 10% do 20% wszystkich przypadków Covid-19 zgłoszonych w 2020 i 2021 roku w całym regionie spowodowało długotrwałe skutki trwające co najmniej trzy miesiące, z objawami od przewlekłego zmęczenia do mgły mózgowej i duszności, stwierdzono w raporcie.

Kobiety były również dwukrotnie bardziej prawdopodobne niż mężczyźni, aby doświadczyć tego zjawiska. Wśród poważnych przypadków skutkujących hospitalizacją, u jednej na trzy kobiety stwierdzono rozwój długotrwałych objawów.

Badania, które zostały przeprowadzone przez Institute of Health Metrics and Evaluation na University of Washington's School of Medicine, dotyczą regionu Europy WHO, w którym mieszka prawie 900 milionów ludzi w 53 państwach Europy i Azji Środkowej.

„Wyniszczające objawy”

„Długotrwający COVID” odnosi się do szeregu średnio- i długoterminowych efektów, które mogą pojawić się po zakażeniu wirusem. Mogą one obejmować zmęczenie, duszność i zaburzenia funkcji poznawczych, takich jak zamieszanie i zapomnienie.

U niektórych osób może to mieć również wpływ na zdrowie psychiczne, bezpośrednio lub pośrednio.

Podczas gdy większość ludzi w pełni odzyskuje zdrowie po Covidzie, dr Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę, powiedział, że ustalenia podkreślają pilną potrzebę większej ilości analiz i inwestycji w monitorowanie wyciągniętych skutków choroby.

„Miliony ludzi w naszym regionie, rozciągającym się między Europą a Azją Środkową, cierpią na wyniszczające objawy wiele miesięcy po ich początkowej infekcji Covid-19”, powiedział Kluge.

„Nie mogą nadal cierpieć w milczeniu”, kontynuował. „Rządy i partnerzy zdrowotni muszą współpracować, aby znaleźć rozwiązania oparte na badaniach i dowodach”.

Przypadki długotrwającego Covidu wzrosły o ponad 300% w 2021 roku w porównaniu z 2020 roku, zgodnie z wyciągniętym charakterem choroby.

Na całym świecie szacuje się, że 145 milionów ludzi rozwinęło długotrwający Covid w latach 2020 i 2021, zgodnie z danymi IHME.

Dyrektor IHME, dr Christopher Murray, powiedział, że ustalenia powinny również zwiększyć świadomość na temat konsekwencji długotrwającego Covidu dla zdrowia psychicznego i dobrostanu w miejscu pracy.

„Wiedza o tym, ile osób jest dotkniętych chorobą i jak długo, jest ważna dla systemów opieki zdrowotnej i agencji rządowych w celu opracowania usług rehabilitacyjnych i wspierających”, powiedział Murray.

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.