2023-11-20 17:50:48 JPM redakcja1 K

Archeolodzy odkryli piramidę zbudowaną ponad 3000 lat temu

Na stepach Azji Środkowej archeolodzy odkryli piramidę, która ma ponad 3000 lat. Zabytek, zwany piramidą Karazhartasa, odkryto podczas wykopalisk prowadzonych wzdłuż rzeki Taldy w regionie Karaganda w środkowym Kazachstanie.

Mauzoleum piramida znalezione w regionie Karaganda w środkowym Kazachstanie. Konstrukcja ta została zbudowana ponad 3000 lat temu przez kulturę Begazy-Dandibay.

Piramida została zbudowana przez kulturę Begazy-Dandibay, która pojawiła się w środkowym Kazachstanie w późnej epoce brązu. Kultura ta składała się ze społeczności półosiadłych, opierających się głównie na metalurgii i hodowli zwierząt. Społeczności te osiągnęły stosunkowo wysoki poziom dobrobytu gospodarczego dzięki handlowi metalami, który rozszerzył się na różne części Eurazji. Wysokie zyski z eksportu metali umożliwiły wyodrębnienie się nowej klasy arystokratycznej wśród społeczności Begazy-Dandibay.

Piramida w Karazhartas została zbudowana jako mauzoleum przedstawiciela tej właśnie klasy arystokratycznej, powiedzieli Newsweekowi historyk Serhan Cinar i archeolog Aybar Kasenali – jeden z koordynatorów wykopalisk z Kazachstańskiego Muzeum Narodowego. Naukowcy stwierdzili, że piramidalny grobowiec jest jednym z najbardziej „imponujących zabytków” pozostawionych przez kulturę Begazy-Dandibay.

Podczas wykopalisk przeprowadzonych przez Ekspedycję Archeologiczną Sary Arka z Uniwersytetu w Karagandzie naukowcy odkryli, że było to kwadratowe piramidalne mauzoleum składające się z warstw przypominających schodki. Mauzoleum, w którym znajduje się komora grobowa, ma wymiary około 20 na 30 metrów szerokości i około 1,5 metra wysokości.

Wykopaliska monumentalnych kamiennych mauzoleów kultury Begazy-Dandibay rozpoczęły się już w 1933 roku. Od tego czasu badacze odkryli kilka piramidalnych grobowców schodkowych w rejonie doliny rzeki Taldy, w których pochowano wielkich przywódców. „Nowo odkryte mauzoleum w kształcie piramidy schodkowej w Karazhartas jest największą budowlą pochówku elity Begazy-Dandibay” – powiedział Cinar.

„Biorąc pod uwagę oszlifowane kamienie znalezione w piramidzie Karazhartas i monumentalne rozmiary mauzoleum, zbudowanie tak gigantycznej budowli w epoce brązu – w bardzo suchym regionie, jakim jest step – wskazuje na wysoko rozwinięte zrozumienie artystyczne i bogate duchowe przekonania społeczności Begazy-Dandibay.”

Badania w piramidzie Karazhartas pozwoliły zidentyfikować konstrukcję sarkofagu otoczoną granitowymi kamieniami, którą odnaleziono w komorze grobowej. Wewnątrz sarkofagu badacze znaleźli czaszkę należącą do pochowanego tam lokalnego władcy. W jednym miejscu w górnej części komory grobowej archeolodzy odkryli grot strzały z brązu oraz tajemniczy fragment ceramiki. W różnych częściach komory grobowej i w stopniach piramidy odnaleziono kości zwierzęce, często używane w tradycyjnych ceremoniach plemion stepowych. 

Zdaniem Kasenali cechy grobowca, a także towarzyszące mu przedmioty podkreślają wysoki status pochowanej osoby. Analiza materiałów organicznych znalezionych w piramidzie, przeprowadzona przez Queen's University w Wielkiej Brytanii, pozwoliła naukowcom datować strukturę piramidy na XV-XIV wiek p.n.e.

Archeolodzy odkryli również dowody na istnienie osady protomiejskiej o nazwie Kent znajdującą się w tym samym regionie, co mauzoleum, którą również przypisali kulturze Begazy-Dandibay. Zdaniem badaczy hrabstwo Kent rozciągało się na obszarze 15 hektarów i charakteryzowało się labiryntowymi bramami, rowami i murami. Osada posiadała regularną, zaplanowaną sieć ulic i systemy gromadzenia wody. Tuż obok osady archeolodzy odkryli specjalne ołtarze ofiarne, na których składano bogom ceremonialne ofiary. „W ramach rytuałów, mieszkańcy Kazachstanu żyjący w epoce brązu składali ofiary słońcu, ogniowi, księżycowi i ochronnym duchom „ongun”” – powiedział Cinar.

Według Kasenali odkrycia w Karazhartas dostarczają szczegółowych informacji na temat tożsamości historycznej, powiązań kulturowych i struktury społeczno-ekonomicznej kultury Begazy-Dandibay.

Dział: Odkrycia

Autor:
Aristos Georgiou | Tłumaczenie: Ewa Zontek

Żródło:
https://www.newsweek.com/archaeologists-discover-pyramid-build-more-3000-years-ago-1842016

Udostępnij
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
Treść wiadomości jest wymagana.


INNE WIADOMOŚCI


NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE