Historia >> Wydawnictwa naukowe

2024-02-12 12:13:33 Manvir Singh | Tłumaczenie:: Kacper Sobierajski
Uczeni twierdzą obecnie, że architektami nowoczesności były wczesne imperia koczownicze. Ale czy mamy właściwą miarę ich sukcesu?...